THÁC TRÚC

THÁC TRÚC

Trong xã hội xưa, quân tử luôn là hình mẫu mà con người ta hướng đến. Khổng Tử cho rằng quân tử và tiểu nhân phân biệt nhau ở hai chữ “đức hạnh”. Quân tử coi đức hạnh là lẽ sống mà tự ước thúc bản thân, còn tiểu nhân coi đức hạnh là trò viển vông.
"Ninh khả thực vô nhục,
Bất khả cư vô trúc.
Vô nhục linh nhân sấu,
Vô trúc linh nhân tục,
Nhân sấu thượng khả phì,
Sĩ tục bất khả y."
Trúc như người hiển, vì sao vậy? Trúc có gốc bền chắc, nên có đức tính như cây cổ thụ, người quân tử thấy cái gốc thì liền nghĩ đến điều thiện mà không chặt. Trúc rỗng giữa, trống rỗng đó chính là đạo, quân tử phải thấy được cái lòng trống rỗng thì trải lòng mồ tiếp nhận. Đốt trúc ngay thẳng, ngay thẳng để lập chí, quân tử thấy cái đốt của trúc thì hiểu rằng cần phải tu dưỡng. Bởi như vậy, nên có thể coi trúc là quân tử vậy.
Trúc xanh suốt cả bốn mùa, không bao giờ thay đổi, cho dù là trong cơn nắng đổ lửa mùa hè hay giữa sương tuyết mùa đông, đặc điểm tượng trưng cho tiết tháo của người quân tử. 
Tuy trúc rỗng ruột nhưng dường như luôn tỏa ra một loại hương khí khiến người ta phải ca ngợi và kính nể.
Bởi vậy, người ta luôn muốn sống gần trúc như để nhắc bản thân phải luôn ngay thẳng và vô tư như trúc, mang cốt khí của người quân tử để đối đãi với đời.
Thác trầm ống trúc - MS57
Liên hệ: 0779566668

Facebook: Trầm hương Kim Thịnh

Dịch vụ Phong thủy
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Sale

Không sẵn có

Hết hàng